25 czerwca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rawickiej Gminnej Rady Pożytku Publicznego w kadencji 2019-2021. Najważniejszym punktem programu narady był wybór Prezydium. Przewodniczącym Rady został Pan Wacław Szymczak, Zastępcą Pan Maciej Formanowicz, a Sekretarzem Pani Adriana Miara.