Oferta z własnej inicjatywy - Rawiczaki.pl

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Rawiczaki.pl oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu kultury zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 15.05.2019 r. do 22.05.2019 r. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.