Oferta z własnej inicjatywy - udział w Czwartkach LA

W związku ze złożeniem przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Zgodnie z paragrafem 12 Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 15.04.2019 r. do 22.04.2019 r. Uwagi do treści oferty można zgłaszać elektronicznie na adres promocja@rawicz.eu.