Strefa Płatnego Parkowania

 

  LOKALIZACJA  

Strefa Płatnego Parkowania obejmuje następujące ulice:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATY

Postój jest płatny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.

Na ul. Marcinkowskiego w godz. od 6.00 do 15.00.

Opłat nie pobiera się w soboty, niedzielę i święta.

 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
  CENNIK

Zakupu biletu parkingowego należy dokonać niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP. Dowód stwierdzający uiszczenie opłaty za postój (bilet parkingowy, karta abonamentowa, informacja o korzystaniu z aplikacji mobilnej) lub dokument upoważniający do bezpłatnego parkowania (karta parkingowa) kierujący pojazdem powinien umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu.

 

Opłaty za parkowanie można uiszczać w parkometrze monetami 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł. Parkometr nie wydaje reszty. W przypadku stwierdzenia niesprawności parkometru kierowca powinien wykupić bilet parkingowy w innym parkometrze.

 

Opłaty można dokonać również za pomocą telefonu komórkowego w aplikacji moBiLET (http://www.mobilet.pl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz, wydrukuj i oznacz samochód winietą

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI:

W ramach czasu postojowego można zmienić miejsce postoju auta w obrębie Strefy Płatnego Parkowania.

Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.
W ramach czasu postojowego można zmienić miejsce postoju auta w obrębie Strefy Płatnego Parkowania.
W przypadku stwierdzenia niesprawności parkomatu kierowca powinien wykupić bilet parkingowy w innym parkomacie.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  KARTY ABONAMENTOWE

W UMGR (Biuro Obsługi Klienta) można nabyć miesięczne karty abonamentowe w cenie 100 zł za miesiąc. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty, którą trzeba dokonać na rachunek bankowy nr 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668 podając w tytule przelewu nr rejestracyjny pojazdu. Wykupienie karty abonamentowej nie zabezpiecza wolnego miejsca.

>>> WNIOSEK - pobrania <<<

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  WEZWANIE DO OPŁATY DODATKOWEJ

W przypadku parkowania bez wniesionej opłaty, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania kierujący pojazdem winien na podstawie wezwania pozostawionego na przedniej szybie za wycieraczka przez kontrolera SPP, uiścić opłatę dodatkową, w wysokości 50,00 zl w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668 podając w tytule przelewu nr wezwania oraz nr rejestracyjny pojazdu. Opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 25,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie 3 dni roboczych od dnia wystawienia wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  PODSTAWY PRAWNE