Karta Dużej Rodziny w MGOPS

Informujemy, że od stycznia 2015r. wszelkie sprawy związane z Gminną Kartą Dużej Rodziny będą prowadzone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Gen. Grota – Roweckiego 4A, 63-900 Rawicz. Obecnie możecie Państwo korzystać z 3 Kart:
 
1. gminnej (obsługiwanej do 31 grudnia 2014 roku jeszcze przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz),
2. wielkopolskiej,
3. ogólnopolskiej.
Dwie ostatnie karty wydaje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu. Wprowadzana po 01 stycznia 2015r. roku zmiana ma na celu uproszczenie formalności i odbiór wszystkich kart w jednej instytucji.
Z uwagi na powyższe aby dokonać przedłużenia ważności Gminnej Karty Dużej Rodziny na 2015r. oraz ubiegać się o wydanie dwóch pozostałych Kart (jeśli nie uczyniliście tego Państwo do tej pory), po 01 stycznia należy zgłosić się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu (pokój 201).