Utrudnienia w ruchu

W związku z przyszłymi pracami modernizacyjnymi przejazdu kolejowego Rawicz - Masłowo Wykonawca zawiadamia o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na odcinku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Etap 3) oraz ul. Matejki (Etap 6) w terminie od dnia 26.03.2018, w celu wykonania robót związanych z przebudową sieci uzbrojenia podziemnego, na podstawie decyzji nr 46/Z/17 z dnia 11.07.2017 oraz decyzji nr 533/17 z dnia 18.09.2017, zgodnie z warunkami określonymi w protokole przejęcia placu budowy.