A- A A+

Ruszają świetlice wiejskie

Od 2 czerwca ponownie można wynająć świetlice wiejskie na terenie sołectw Gminy Rawicz na potrzeby organizacji uroczystości rodzinnych. Najemca świetlicy będzie zobowiązany umową do dostosowania się do obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przez Radę Ministrów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Najemca będzie miał również obowiązek w związku z wystąpieniem stanu epidemii przed zdaniem posprzątanej świetlicy wiejskiej przeprowadzić dezynfekcję wszystkich powierzchni (klamek, włączników elektrycznych, mebli, uchwytów, sprzętów kuchennych itd.) dostępnymi środkami odkażającymi (min. Zawartość alkoholu 60 %). Czynności te może również przeprowadzać Wynajmujący, w takim wypadku koszt dezynfekcji wyniesie 35,00 zł brutto, płatne do umowy.
Zapraszamy Państwa do skorzystania z szerokiej oferty dobrze wyposażonych i odnowionych świetlic wiejskich.
Szczegółowych informacji udziela Anna Hamrol – Główny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, tel. 65546 5407
DO GÓRY