A- A A+

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesantów

Urząd Miejski Gminy Rawicz uruchomił - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesantów. EBOI to system powiązany ze skrzynką ePUAP, BIPem oraz elektronicznym systemem obiegu dokumentów, służący do elektronicznej komunikacji i obsługi interesantów. Zawiera elektroniczne formularze, wnioski oraz karty usług i opis procedur.
 
 
 
 
 
 
Karty usług zawierają wymagane dokumenty, informacje o odpowiedzialnej komórce organizacyjnej, opłatach, terminach, podstawie prawnej oraz wszelkie istotne i ważne informacje do załatwienia sprawy. Dodatkowo informują o sposobie dostarczenia i odbioru dokumentu oraz w przypadku sprawy wymagającej wniesienia opłaty istnieje możliwość automatycznej płatności lub generowania przelewu. Każdy formularz przesłany elektronicznie jest zabezpieczony, wstępnie zweryfikowany i nadawca otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia przez odbiorcę. 
 
Aby zalogować się na EBOI konieczne jest posiadanie konta z profilem zaufanym na platformie ePUAP, które można założyć pod adresem www.pz.gov.pl. Uwierzytelnienia profilu zaufanego na podstawie dokumentu tożsamości można dokonać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu. Obecnie jest również możliwość logowania do EBOI za pomocą bankowości elektronicznej banków, które zintegrowały się z Profilem Zaufanym.
 
Profil zaufany wykorzystają Państwo do podpisania wszystkich wniosków dostępnych w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta oraz dowolnego pisma skierowanego do urzędu z wykorzystaniem elektronicznego formularza. W pierwszej kolejności już z początkiem maja br. w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesantów zostanie udostępniona usługa "podatnik" – skierowana do naszych podatników. 
 
Podatnik logując się do EBOI uzyska dostęp do:
  • pełnej informacji o wysokości swoich zobowiązań podatkowych: podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, 
  • podstaw opodatkowania poszczególnych nieruchomości,
  • listy swoich zobowiązań i płatności już uiszczonych oraz będzie mógł uregulować bieżące zobowiązania podatkowe poprzez płatność elektroniczną,
  • elektronicznego formularza informacji podatkowych dla osób fizycznych i deklaracji dla osób prawnych i bezpośredniego przesłania na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.
 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zakładania kont i profilu zaufanego. Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie nasze EBOI zostanie wzbogacone o kolejne funkcjonalności o czym na bieżąco będziemy Państwa informować. Na wszystkie Państwa pytania odpowiemy pod adresem sekretarz@rawicz.eu.
DO GÓRY