Zakończono sondaż na temat jakości życia w Rawiczu


 
Od 2 lipca do 19 lipca przeprowadzany był sondaż wśród mieszkańców na temat jakości życia w Rawiczu. W badaniu poruszono tematykę trzech wymiarów: społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Zapytano także mieszkańców o funkcjonowanie instytucji publicznych w mieście. 
 
 
 
 

Co dalej z obiektami miejskimi?

 
 
Dnia 8 lipca pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy przeprowadzili wizję lokalną obiektów miejskich nadających się do zagospodarowania i dyskutowali o nowych funkcjach dla nich w kontekście potrzeb mieszkańców.
DO GÓRY