Rekrutacja do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 130 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248) określa się:

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021:

 

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych (ogólnodostępnych) publicznych szkół podstawowych i do klas I i IV szkół podstawowych z oddziałami sportowymi na rok szkolny 2020/2021:

 

 

3. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Uchwała nr XVII/209/19 z 30.12.2019 r.  

Uchwała nr XXXVI/378/17z 15.03.2017 r.

Jednocześnie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone
z wykorzystaniem systemu informatycznego „Nabór”.

Dostęp do systemu jest możliwy od dnia 27 stycznia 2020 r. pod adresem:

https://nabor.pcss.pl/rawicz

 

Dostęp do wniosków rekrutacyjnych i zgłoszeń do szkół obwodowych uruchamiany jest w dniu rozpoczęcia naboru (od 10 lutego 2020 r.).

 
DO GÓRY