Wolontariusze w Szkole Podstawowej nr 6

W dniu 16 stycznia w szkole przebywali wolontariusze z Holandii – Paul van Vliet, Włoch – Carlo Manfra i Francji – Soline Lea. W Polsce są oni w ramach programu Erasmus + i Fundacji im. Roberta Schumana.

W ramach tej wizyty poprowadzili 3-godzinne warsztaty dla 65 uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. W trakcie zajęć pojawiły się quizy, gry oraz prezentacje na temat krajów z których pochodzą. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat Francji, Włoch oraz Holandii. Rozmawiano o sprawach dotyczących zagadnień społecznych, kulturowych i historycznych. Uczniowie bardzo dobrze radzili sobie z zadaniami, które stawiali przed nimi wolontariusze, brali czynny udział w zajęciach, które prowadzone były w języku angielskim. Biorący udział w zajęciach dowiedzieli się jakie możliwości daje im program ERASMUS+ jak i Wolontariat Europejski (EVS). Polska Fundacja im. Roberta Schumana od wielu lat swoją działalnością wspiera dialog międzykulturowy oraz współpracę międzynarodową goszcząc wolontariuszy z różnych krajów.

Patrycja Chudzińska
Nauczyciel Języka Angielskiego

DO GÓRY